U nas nauka staje się pasją

Przejdź na zawodowstwo ...

 

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie rozpoczął realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt obejmie swoim wsparciem uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik i technik elektroenergetyk transportu szynowego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zawodowych,

  2. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

  3. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

W ramach kształcenia w poszczególnych zawodach wdrożone zostaną następujące działania:

  1. Wakacyjne staże zawodowe,

  2. Kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV – E1,

  3. Kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV – D1,

  4. Kurs – Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,,

  5. Kurs – Programowanie sterowników PLC,

  6. kurs – Pomiary elektryczne i programowanie sterowników,

  7. kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych.

Udział w projekcie jest dla uczniów naszej szkoły szansą zdobycia dodatkowych kwalifikacji popartych certyfikatami instytucji zewnętrznych. Posiadanie takich certyfikatów ułatwi naszym absolwentom znalezienie dobrej pracy w przyszłości.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij